Văn bản điều hành
Danh sách văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
38/2018/NĐ-CP Nghị định 38/2018/NĐ-CP 11/03/2018 23/09/2019
128/2018/NĐ-CP Nghị định 128/2018/NĐ-CP 24/09/2018 23/09/2019
126/QĐ-BTTTT Danh mục Văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 31/01/2018 23/09/2019
1348/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 24/5/2017 23/09/2019
2556/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La 02/10/2017 23/09/2019
2423/QĐ-UBND Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Sơn La 12/09/2017 23/09/2019
605/BC-UBND Báo cáo tình hình triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La năm 2017 15/11/2017 23/09/2019
37/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La 27/11/2017 23/09/2019
987/KH-STTTT KẾ HOẠCH Kiểm tra việc triển khai thực hiện, kết quả tự đánh giá và hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định xét công nhận đạt chuẩn tiêu chí thông tin và truyền thông các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 02/10/2017 23/09/2019
984/STTTT-TTBCXB Tăng cường tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc; tuyên truyền phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Sơn La 29/9/2017 23/09/2019
931/KH-STTTT Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng 19/9/2017 23/09/2019
938/STTTT-TTBCXB triển khai công tác thông tin, tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII 02/10/2017 23/09/2019
982/KH-STTTT Kế hoạch triển khai Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, Trang thông tin điện tử tại Sở Thông tin và Truyền thông 15/09/2017 23/09/2019
971/STTTT-CNTT Phối hợp thẩm định, xác minh số liệu báo cáo về ứng dụng CNTT 29/09/2017 23/09/2019
954/TB-STTTT Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ thẩm định Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La 25/09/2017 23/09/2019
184/QĐ-STTTT Quyết định kiểm tra công tác tiếp dân,giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng và kiểm tra đối với các cuộc thanh, kiểm tra Quý II năm 2017 của Sở TTTT 25/09/2017 23/09/2019
179/QĐ-STTTT Quyết định ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện cải cách hành chính sở Thông Tin và Truyền thông tỉnh Sơn La 22/09/2017 23/09/2019
182/QĐ-STTTT Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La 21/09/2017 23/09/2019
900/STTTT-VP Thông báo về việc thay đổi hòm thư điện tử công vụ của Sở Thông Tin và Truyền Thông 20/09/2017 23/09/2019
925/KH-STTTT Kế Hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới năm 2017 20/09/2017 23/09/2019
Sự Kiện Sắp Diễn Ra
Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

1

Hôm nay:

6

Hôm qua:

4

Tổng số lượt truy cập:

240173